NEWS !!!! ข่าวใหญ่จากทาง ISMED

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ISMED
นำเสนอ โมเดล 6 เศรษฐกิจกระแสใหม่ หนุนเศรษฐกิจไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด
10 มี.ค. 65 : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED จัดแถลงข่าวและ การสัมมนา “พลิกเมือง ด้วย 6 เศรษฐกิจกระแสใหม่ ขุมกำลังขับเคลื่อนประเทศไทย” ด้วยโมเดล 6 เศรษฐกิจกระแสใหม่ พร้อมบ่มเพาะพัฒนายกระดับศักยภาพ SME ไทยให้เติบโต มั่นใจโมเดลนี้จะเกิด พลังหนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด

กิจกรรมวันนี้ จัดขึ้น ณ ห้องกมลทิพย์1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานฯ ในงานและกล่าวนำการ สัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางของกระทรวงอุตสาหกรรมและการขับเคลื่อน SMEs ภายใต้ในเศรษฐกิจยุคใหม่” และมีผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผู้มีเกียรติร่วมงาน ภายใต้มาตรการระวังการแพร่ ระบาดตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ จำนวนมาก 
โดยกิจกรรมนี้เกิดจากการที่ “ISMED สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการตาม แนวนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การนำของท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระแสใหม่ โดยเน้นย้ำถึงแนวทางการผลักดันเศรษฐกิจให้ทันโลก สมัยใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรมเปรียบเสมือนหัวขบวนรถ และมีสถาบันเครือข่ายต่าง ๆ ช่วยขับเคลื่อนไปใน ทิศทางของกระแสโลก วางเข็มทิศชี้ทางให้ธุรกิจก้าวข้ามอุปสรรคชี้ช่องทางแห่งโอกาสเสริมควา มแกร่งด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง การนำ BCG Economy มาปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมดั้งเดิมให้ไปสู่อุตสาหกรรมแห่ง อนาคต”


นายธนนนทน์ พรายจันทร์ผู้อำนวยการ ISMED เปิดเผยภายในงานว่า แม้ว่าทุกวันนี้ภาคเศรษฐกิจ ไทยยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ขณะเดียวกัน การใช้ชีวิตผู้คนทั่วโลกเริ่มมีปรับตัวได้รัฐบาล หลายประเทศ เริ่มลดมาตรการคุมเข้มลงมาเป็นลำดับ แต่ยังคงกฎระเบียบและมาตรการทางสาธารณสุขไว้ เพื่อให้วงจรเศรษฐกิจได้ขับเคลื่อน แต่สิ่งที่สำคัญ คือ จะขับเคลื่อนอย่างไร จึงจะสามารถอยู่รอด และเติบโตได้ อย่างเข้มแข็ง
 นายธนนนทน์ กล่าวต่อไปว่า “สถาบันฯ ได้ทำการศึกษาและค้นหา เครื่องจักรเศรษฐกิจตัวใหม่ และ มองฉากทัศน์ที่ประเทศไทยจะสามารถสร้างการเจริญเติบโตและมีความเป็นไปได้ มีแนวโน้มไปทิศทางใด กระทั่งมีการจัดทำ “บทสรุปแนวทางการเติบโตของธุรกิจแบบก้าวกระโดดด้วย 6 เศรษฐกิจกระแสใหม่” เพื่อให้ภาคธุรกิจและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบในปรับตัวหรือประยุกต์ใช้ให้สอดรับกับทิศทาง ใหม่นี้ โดยในปีนี้สถาบันฯ ได้พัฒนาเครื่องมือ 2 Solutions เพื่อเร่งสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ


1) แพลทฟอร์ม Smart Data เป็นเครื่องมือ Intelligence Analyst วินิจฉัย-รายงานผลเป็น SME Dashboard เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจและแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น ทำให้เห็นศักยภาพเมื่อเทียบเคียงกันใน อุตสาหกรรมเดียวกันได้

2) แพลทฟอร์ม Big Step เป็น Smart Tools ช่วย Up-skill แบบself-learning โดยเหนือชั้นกว่าด้วยการรวมเครื่องมือเบ็ดเสร็จในที่เดียวแบบ one stop มีทั้งความรู้และ คลัง Data ที่สำคัญ นอกจากนี้ จะขยายไปสู่ซีรี่ส์ของการพัฒนา Future Skill รองรับเศรษฐกิจอนาคตต่อไป 
https://www.bigstepgo.com